dr hab. inż. Daniel Chuchała | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Daniel Chuchała

Kontakt:

email:
danchuch@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/daniel-chuchala,568104-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Technologii Maszyn i Materiałów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WM), 328
telefon:
+48 58 347 14 50
dr hab. inż. Daniel Chuchała

Publikacje:

Projekty: