dr hab. inż. Dariusz Fydrych | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Dariusz Fydrych

Kontakt:

email:
darfydry@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/dariusz-fydrych,16704-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Technologii Maszyn i Materiałów
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 126
telefon:
(58) 348 63 21

Pełnione funkcje:

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

dr hab. inż. Dariusz Fydrych

Publikacje:

Projekty: