dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski

Kontakt:

email:
gadar@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/dariusz-gasiorowski,22695-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 101A
telefon:
+48 58 347 28 32
dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski

Publikacje:

Projekty: