prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz

Kontakt:

email:
dariusz.mikielewicz@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/dariusz-mikielewicz,12465-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor

miejsce pracy:
Instytut Energii
Budynek Laboratorium Maszynowego pokój 111
telefon:
(58) 347 22 54

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

Prorektor d/s Organizacji i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz

Publikacje:

Projekty: