dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa

Kontakt:

email:
donkonop@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/donata-konopacka-lyskawa,16647-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Budynek D Wydziału Chemicznego-Inżynieria Chemiczna, 25
telefon:
+48 58 347 26 10
dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa

Publikacje:

Projekty: