dr hab. inż. Eliza Kulbat | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Eliza Kulbat

Kontakt:

email:
ekul@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/elizakulbat

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 201A
telefon:
(58) 347 27 63
dr hab. inż. Eliza Kulbat

Publikacje:

Projekty: