dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska

Kontakt:

email:
ugalew@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/elzbieta-urbanska-galewska

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Konstrukcji Metalowych
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 113
telefon:
(58) 347 17 51, (58) 347 22 05
dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska

Publikacje:

Projekty: