dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka

Kontakt:

email:
ewawagne@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/ewa-wagner-wysiecka,18069-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych
Budynek B Wydziału Chemicznego pokój 409
telefon:
(58) 347 23 59

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka

Publikacje:

Projekty: