dr hab. inż. Ewa Zaborowska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Ewa Zaborowska

Kontakt:

email:
ezab@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/ewa-zaborowska,20291-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - HYDRO, 207
telefon:
(58) 347 21 19
dr hab. inż. Ewa Zaborowska

Publikacje:

Projekty: