dr hab. inż. Ewelina Korol | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Ewelina Korol

Kontakt:

email:
esyroka@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/ewelina-korol,21902-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej
Budynek Hydromechaniki, 205 [arch]
telefon:
(58) 347 11 88
dr hab. inż. Ewelina Korol

Publikacje:

Projekty: