dr hab. inż. Grażyna Jarosz | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Grażyna Jarosz

Kontakt:

email:
grajaros@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/grazyna-jarosz,8732-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej
Gmach Główny pokój 112
telefon:
(58) 347 13 58

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

dr hab. inż. Grażyna Jarosz

Publikacje:

Projekty: