dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj

Kontakt:

email:
grzegorz.boczkaj@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/grzegorz-boczkaj,612153-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Budynek D Wydziału Chemicznego-Inżynieria Chemiczna, 26
telefon:
+48 58 347 28 10
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj

Publikacje:

Projekty: