dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal

Kontakt:

email:
gbukal@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/grzegorz-bukal,3708-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
Gmach Główny pokój 318
telefon:
(58) 347 21 82
dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal

Publikacje:

Projekty: