dr hab. inż. Ireneusz Kreja | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Ireneusz Kreja

Kontakt:

email:
ikreja@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/ireneusz-kreja,5975-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Mechaniki Budowli
Gmach Główny, 165a
telefon:
(58) 347 11 80
dr hab. inż. Ireneusz Kreja

Publikacje:

Projekty: