dr hab. inż. Ireneusz Marzec | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Ireneusz Marzec

Kontakt:

email:
ireneusz.marzec@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/ireneusz-marzec,13868-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Konstrukcji Inżynierskich
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 106
telefon:
+48 58 347 20 14
dr hab. inż. Ireneusz Marzec

Publikacje:

Projekty: