dr hab. inż. Jacek Rak | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Jacek Rak

Kontakt:

email:
jrak@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/jacek-rak,19592-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Teleinformatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 144
telefon:
(58) 347 1660

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

dr hab. inż. Jacek Rak

Publikacje:

Projekty: