dr hab. inż. Jacek Ryl | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Jacek Ryl

Kontakt:

email:
jacryl@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/jacek-ryl,740034-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
Centrum Nanotechnologii A, 4/05
telefon:
+48 58 348 66 05
dr hab. inż. Jacek Ryl

Publikacje:

Projekty: