dr inż. Jakub Kowalski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Jakub Kowalski

Kontakt:

email:
jakkowal1@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/jakub-kowalski,24802-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 227
telefon:
(58) 347 13 43

Pełnione funkcje:

Kierownik Laboratorium

dr inż. Jakub Kowalski

Publikacje:

Projekty: