dr hab. inż. Jakub Montewka | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Jakub Montewka

Kontakt:

email:
jakub.montewka@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/jakub-montewka,1384066-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 407
dr hab. inż. Jakub Montewka

Publikacje:

Projekty: