prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

Kontakt:

email:
jszczep@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/jakub.szczepanski

Zajmowane stanowiska:

Profesor

miejsce pracy:
Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
Gmach Główny pokój 319
telefon:
(58) 347 27 87

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

Prodziekan ds. nauki

miejsce pracy:
Wydział Architektury
Gmach Główny, 315
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

Publikacje:

Projekty: