dr hab. inż. Jerzy Konorski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Jerzy Konorski

Kontakt:

email:
jerkonor@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/jerzy-konorski,2701-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Teleinformatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 139
telefon:
(58) 347 21 23
dr hab. inż. Jerzy Konorski

Publikacje:

Projekty: