dr hab. inż. Jerzy Kowalski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Jerzy Kowalski

Kontakt:

email:
jerzy.kowalski@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/jerzy_kowalski

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 168

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

Zastepca dyrektora ds. ogólnych

dr hab. inż. Jerzy Kowalski

Publikacje:

Projekty: