dr inż. Joanna Grzelak | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Joanna Grzelak

Kontakt:

email:
joanna.grzelak@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/joanna-grzelak,412043-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 303
dr inż. Joanna Grzelak

Publikacje:

Projekty: