dr hab. inż. Joanna Krakowiak | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Joanna Krakowiak

Kontakt:

email:
joakrako@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/joanna-krakowiak,16058-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Chemii Fizycznej
Budynek A Wydziału Chemicznego, 203
telefon:
(58) 347 11 10
dr hab. inż. Joanna Krakowiak

Publikacje:

Projekty: