Joanna Mijas | Politechnika Gdańska

Treść strony

Joanna Mijas

Kontakt:

email:
joanna.mijas@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Starszy technik

Joanna Mijas

Publikacje:

Projekty: