dr hab. inż. Józef Kotus | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Józef Kotus

Kontakt:

email:
jozkotus@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/jozef-kotus,14337-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Systemów Multimedialnych
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 729
telefon:
(58) 347 29 72
dr hab. inż. Józef Kotus

Publikacje:

Projekty: