prof. dr hab. inż. Juliusz Orlikowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Juliusz Orlikowski

Kontakt:

email:
juliuszo@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/juliusz-orlikowski,15682-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor

telefon:
+48 58 347 24 83

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

miejsce pracy:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Budynek C Wydziału Chemicznego pokój 305
telefon:
(58) 347 24 83
prof. dr hab. inż. Juliusz Orlikowski

Publikacje:

Projekty: