dr hab. Karol Dziedziul | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Karol Dziedziul

Kontakt:

email:
karol.dziedziul@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/karol-dziedziul,4112-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Matematyki Stosowanej
Gmach B pokój 515 A
telefon:
(58) 347 19 17

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

dr hab. Karol Dziedziul

Publikacje:

Projekty: