dr inż. Karol Flisikowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Karol Flisikowski

Kontakt:

email:
karol.flisikowski@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/kflisik

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Gmach B, 708
telefon:
(58) 348 63 12
dr inż. Karol Flisikowski

Publikacje:

Projekty: