dr hab. Katarzyna Jankowska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Katarzyna Jankowska

Kontakt:

email:
kjank@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/katarzyna-jankowska,17657-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - HYDRO, 201A
telefon:
(58) 347 27 63
dr hab. Katarzyna Jankowska

Publikacje:

Projekty: