dr hab. inż. Katarzyna Kołecka | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Katarzyna Kołecka

Kontakt:

email:
katkolec@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/katarzynakolecka

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 201D
dr hab. inż. Katarzyna Kołecka

Publikacje:

Projekty: