dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords

Kontakt:

email:
kwein@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/katarzyna-weinerowska-bords,17488-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 107
telefon:
+48 58 347 29 30
dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords

Publikacje:

Projekty: