dr inż. Klaudia Wrzask | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Klaudia Wrzask

Kontakt:

email:
klawrzas@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/klaudia-wrzask,13765-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 137
dr inż. Klaudia Wrzask

Publikacje:

Projekty: