dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka

Kontakt:

email:
kczer@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/krzysztof-czerwionka

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - HYDRO, 202
telefon:
(58) 347 16 82

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

miejsce pracy:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Budynek WILiŚ pokój 206
telefon:
(58) 347 23 19
dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka

Publikacje:

Projekty: