dr inż. Krzysztof Nowicki | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Krzysztof Nowicki

Kontakt:

email:
know@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/krzysztof-nowicki,3069-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Teleinformatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 143 EA
telefon:
(58) 347 18 59

Pełnione funkcje:

Zastępca kier. katedry

dr inż. Krzysztof Nowicki

Publikacje:

Projekty: