dr inż. Krzysztof Wołoszyk | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Krzysztof Wołoszyk

Kontakt:

email:
krzwolos@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/krzysztof-woloszyk,859848-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO)
telefon:
+48 58 347 2739
dr inż. Krzysztof Wołoszyk

Publikacje:

Projekty: