dr hab. inż. Krzysztof Żakowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Krzysztof Żakowski

Kontakt:

email:
krzysztof.zakowski@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/krzysztof-zakowski,6451-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Budynek C Wydziału Chemicznego, 316
telefon:
(58) 347 12 73
dr hab. inż. Krzysztof Żakowski

Publikacje:

Projekty: