dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski

Kontakt:

email:
zoltowk@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/krzysztof-zoltowski

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Transportu Szynowego i Mostów
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 213A
telefon:
(58) 347 18 40

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

miejsce pracy:
Katedra Transportu Szynowego i Mostów
Budynek WILiŚ pokój 5
telefon:
(58) 347 14 38
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski

Publikacje:

Projekty: