dr hab. inż. Lech Bałachowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Lech Bałachowski

Kontakt:

email:
abal@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/lech-balachowski

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 312
telefon:
(58) 347 18 30, (58) 348 62 17

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Budynek WILiŚ pokój 312
telefon:
(58) 347 27 01
dr hab. inż. Lech Bałachowski

Publikacje:

Projekty: