dr inż. Lech Michalski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Lech Michalski

Kontakt:

email:
michal@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/lech-michalski,3102-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Inżynierii Transportowej
Gmach Główny, 58
telefon:
(58) 347 27 31
dr inż. Lech Michalski

Publikacje:

Projekty: