dr hab. inż. Lech Rowiński | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Lech Rowiński

Kontakt:

email:
rowinski@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/lech-rowinski,1674-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 216
telefon:
(58) 347 19 07
dr hab. inż. Lech Rowiński

Publikacje:

Projekty: