dr hab. inż. Leszek Piotrowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Leszek Piotrowski

Kontakt:

email:
lespiotr@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/leszek-piotrowski,17723-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
Budynek Centrum Nanotechnologii pokój 4/17
telefon:
(58) 348 66 17

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

dr hab. inż. Leszek Piotrowski

Publikacje:

Projekty: