dr inż. Leszek Wicikowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Leszek Wicikowski

Kontakt:

email:
lewi@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/leszek-wicikowski,6246-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

telefon:
(58) 347 10 30

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

dr inż. Leszek Wicikowski

Publikacje:

Projekty: