dr hab. Łukasz Sienkiewicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Łukasz Sienkiewicz

Kontakt:

email:
lukasz.sienkiewicz1@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/lukasz-sienkiewicz,42176-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Przedsiębiorczości
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 507
telefon:
(58) 347 27 91
dr hab. Łukasz Sienkiewicz

Publikacje:

Projekty: