dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz

Kontakt:

email:
mniedost@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/maciej-niedostatkiewicz

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Konstrukcji Inżynierskich
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 118
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz

Publikacje:

Projekty: