dr inż. Maciej Reichel | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Maciej Reichel

Kontakt:

email:
maciej.reichel@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/maciej-reichel,452214-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 403
telefon:
+48 58 347 27 68

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

dr inż. Maciej Reichel

Publikacje:

Projekty: