mgr Magdalena Głombiowska | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Magdalena Głombiowska

Kontakt:

email:
magdalena.glombiowska@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Starszy specjalista

miejsce pracy:
Biuro Kanclerza
Gmach Główny, 215
telefon:
(58) 347 17 44, 728-426-228
mgr Magdalena Głombiowska

Publikacje:

Projekty: