dr inż. arch. Magdalena Podwojewska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Kontakt:

email:
mpod@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/magdalena-podwojewska,18395-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych
Gmach Główny pokój 368
telefon:
(58) 347 10 88, (58) 348 60 92

Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. studentów i promocji

miejsce pracy:
Wydział Architektury
Gmach Główny, 368
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Publikacje:

Projekty: