dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres

Kontakt:

email:
mpru@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/malgorzata-pruszkowska-caceres,8790-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 304
dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres

Publikacje:

Projekty: