dr hab. inż. Małgorzata Śmiałek-Telega | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Małgorzata Śmiałek-Telega

Kontakt:

email:
smialek@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/malgorzata-smialek-telega,23810-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 314

Pełnione funkcje:

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 314
dr hab. inż. Małgorzata Śmiałek-Telega

Publikacje:

Projekty: